Czym jest Terapia Grupowa?

Początki psychoterapii grupowej datuje się na pierwszą połowę XX wieku.

Grupowa forma terapii opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają.
Pracę w grupie stosuje się jako efektywną formę leczenia. Pomoc innych osób jest nie do przecenienia, szczególnie w trudnych momentach życiowych. Ludzie jako istoty społeczne potrzebują kontaktu z innymi osobami. Kiedy brakuje sieci wsparcia, ludzie popadają w apatię, pogarsza się ich stan i samopoczucie. Ludzie wykształcili wiele psychicznych mechanizmów pozwalających otwierać się na innych i udzielać innym pomocy.

Leczenie oraz radzenie sobie z trudnymi sprawami bywa łatwiejsze, jeśli ma się wokół siebie innych ludzi.
Terapia grupowa polega na cyklicznych spotkaniach, zwykle odbywają się one 1-2 razy w tygodniu. Pojedyncza sesja zajmuje około 90-180 minut. Podczas każdej z nich osoby należące do społeczności terapeutycznej siedzą zwykle w okręgu – dzięki takiemu rozwiązaniu każdy z uczestników terapii widzi pozostałe osoby i może obserwować ich zachowania i reakcje na różne bodźce.

Aktualne grupy Terapeutyczne:

Główne założenia

Wśród głównych założeń psychoterapii grupowej wymieniane są:

 • uniwersalność: uczestnicy terapii grupowej w końcu mogą zauważyć, że z problemami, które ich dotyczą, zmagają się również i inni ludzie – dzięki temu zmniejszać się u nich może m.in. poczucie izolacji społecznej,
 • altruizm: członkowie grupy mogą sobie wzajemnie pomagać – świadomość tego, że można nieść pomoc innej osobie, może wyjątkowo korzystnie wpływać na samoocenę,
 • uczenie się od innych: słuchanie opowieści członków grupy sprawia, że tak naprawdę poszerzeniu ulega wiedza na temat problemów psychicznych, ich przebiegu i leczenia, ale i wiedza dotycząca tego, gdzie w razie ich wystąpienia szukać można pomocy,
 • możliwość przeanalizowania problemów mających miejsce w środowisku rodzinnym uczestnika grupy: nierzadko zdarza się, że pacjent biorący udział w terapii grupowej, z powodu zjawiska określanego jako przeniesienie, identyfikuje czy to terapeutę, czy też innych członków terapii z członkami swojej rodziny – dzięki temu zjawisku możliwe jest później przeanalizowanie tego, skąd się biorą pewne problemy w zwyczajnym środowisku osoby biorącej udział w terapii,
 • zwrócenie uwagi na odpowiedzialność: uczestnik terapii grupowej zauważa, że to on sam jest odpowiedzialny za swoje życie i decyzje, a także za ich konsekwencje,
 • nauka umiejętności społecznych: uczestnicy terapii grupowej pozostają ze sobą przez czas trwania sesji w ciągłych interakcjach, które umożliwiają im wyniesienie różnych umiejętności, które później przydatne są w kontaktach z innymi ludźmi,
 • zrozumienie samego siebie: terapia grupowa umożliwia bliższe przyjrzenie się źródłom problemu, przez który dana osoba zaczęła na nią uczęszczać, a także zrozumienie zachowań, które dany człowiek przejawia.

Dla kogo Grupy?

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy dla osób, które:

 • doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu związków intymnych i przyjacielskich;
 • doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia;
 • stale odczuwają napięcie i niepokój.

Doświadczają:

 • nadmiernego wycofania, nieśmiałości, osamotnienia
 • nadmiernej impulsywności, zbyt szybkiemu uleganiu emocjom i przechodzeniu do działania,
 • unikaniu konfrontacji, niepodejmowaniu rywalizacji,
 • problemów w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć,
 • trudności w rozumieniu zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi, jak również swoich bliskich,
 • nadmiernej skłonności do intelektualizowania, racjonalizowania,
 • biernej agresji,
 • obawie przed własnym gniewem i gniewem innych,
 • obawie przed bliskością,
 • poczuciu, że nie potrafi się kochać,
 • trudności w przyjmowaniu miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności;
 • poczuciu, że jest się nudnym, nieatrakcyjnym,
 • trudności w doświadczaniu radości, spontaniczności,
 • poczuciu braku realizowania się w pracy,
 • sabotowania swoich sukcesów.

Korzyści dla Uczestników

Praca w grupie wpływa na podwyższenie się poziomu motywacji poszczególnych osób. Zaangażowanie w różne aktywności jest większe w pracy grupowej. Grupa jest cennym źródłem wielu możliwych rozwiązań problemów i innowacyjnych pomysłów. W porównaniu z jednostką grupa ma większe skłonności do podejmowania decyzji, szybciej przyswaja informacje i uczy się.

Psychoterapia grupowa wpływa na poprawę stanu psychicznego osoby potrzebującej. Grupa pozwala poczuć się potrzebnym, zjednoczyć się, poczuć więź i wspólnotę. Członkowie grupy otaczają się nawzajem zrozumieniem oraz wsparciem. W grupie powstaje więcej konstruktywnych pomysłów, razem łatwiej jest podjąć decyzję oraz odnaleźć swoje miejsce w świecie. Praca grupowa uczy również poprawnych relacji z innymi, pozwala powrócić do życia społecznego, podbudować swoją samoocenę i nabrać pewności siebie. Może być również doskonałą formą pomocy przy wielu życiowych problemach, ponieważ wspólnie łatwiej jest opracować sprawny plan działania i znaleźć najlepsze wyjście. Grupa daje także stabilizację oraz poczucie bezpieczeństwa.

Żeby umówić się na wizytę, masz kilka możliwości:

1. Zadzwoń na nr +48 698 009 230 (kliknij „Zadzwoń teraz” jeśli przeglądasz na telefonie) – odpowiemy na twoje pytania i udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

2. Użyj naszej recepcji online. Wystarczy, że klikniesz „Rezerwuj” i wybierzesz poniżej usługę Terapia Grupowa, po zapisaniu się skontaktujemy się z tobą i udzielimy wszelkich informacji:

3…lub napisz na kontakt@opsir.pl.


1 komentarz

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DOROSŁYCH – Start Wrzesień 2022 – Świadomość i Rozwój · 4 maja, 2022 o 9:23 am

[…] Terapia Grupowa – Co to jest? […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now ButtonZadzwoń teraz