Leszek Czyż – Trener, Uzależnienia

Głównym obszarem mojej aktywności są warsztaty dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz używających tych substancji w sposób szkodliwy lub ryzykowny.

Pomagam też członkom rodzin takich osób. Warsztaty na bazie „12 Kroków” szczególnie polecam tzw. Wysoko funkcjonującym alkoholikom (Highly functioning alcoholic), ponieważ ponad połowę mojego 45-letniego życia spędziłem w pracy dla korporacji z listy Fortune 500 i osobiście doświadczyłem blasków i cieni zatrudnienia w międzynarodowych organizacjach.

Zadbałem, aby moja pomoc czerpała nie tylko z doświadczenia, ale i z najbardziej aktualnej wiedzy. W tym zakresie zdobyłem certyfikat trenera w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz jestem w procesie kształcenia zawodowego na instruktora terapii uzależnień i współuzależnień WSNS. Swoje doświadczenie wsparłem warsztatami „12 Kroków”, które przeszedłem, najpierw jako uczestnik, następnie jako prowadzący, a obecnie wspieram już kolejną edycję tych warsztatów jako koordynator. Na bazie tych doświadczeń, licznych szkoleń, konferencji i warsztatów oraz ponad 2-letniej analizie wszelkich dostępnych pozycji książkowych, opracowań, raportów, artykułów, blogów, kanałów w mediach społecznościowych na rynku krajowym i zagranicznym, stworzyłem autorski program pomocy osobom uzależnionym oraz współuzależnionym od substacji psychoaktywnych na bazie „12 Kroków”, który następnie poddałem ocenie niezależnych terapeutów uzależnień.

Prywatnie jestem mężem i tatą. Wolny czas spędzam na wędrówkach rowerowych oraz gotowaniu. Zimą koniecznie narty, a skupienia i uważności szukam w medytacji i wyprawach wędkarskich. Natomiast obecnie większość mojego wolnego czasu przeznaczam rodzinie oraz poszerzaniu wiedzy w zakresie niesienia pomocy osobom uzależnionym, traktując tę aktywność jako swego rodzaju życiową misję. W roku 2022 wszystkie miejsca na warsztaty są już zajęte, wkrótce nabór na rok 2023.

Call Now ButtonZadzwoń teraz